Wei-Jei Lee

Min-Sheng General Hospital, Taoyuan, Taiwan